Zarządzanie umowami


Kontrakty są podstawą działalności biznesowej, dlatego ważne jest, aby pamiętać o obowiązkach z nimi związanych i warunkach umowy.
Obecnie w wielu firmach kontrakty są nadal zarządzane w niekontrolowany sposób. Dokumentacja nie jest jednolita, nie istnieje żaden standardowy proces zarządzania umowami. Umowy są częściowo przechowywane cyfrowo, a częściowo fizycznie w oddzielnych folderach o różnych nazwach, dlatego terminy obowiązywania umów często nie są dotrzymywane.
Niestety niesie to dla firmy konsekwencje.
Chociażby w postaci strat operacyjnych – których można było uniknąć!
Niezlależnie czy jako rozwiązanie standardowe, czy też dostosowane do Państwa potrzeb, dzięki naszemu systemowi zarządzania kontraktami, będziecie Państwo mogli zarządzać swoimi umowami i związanymi z tym zobowiązaniami, w jednym miejscu i mieć pełną kontrolę nad całym cyklem trwania umowy.

Korzyści dla Twojej firmy:

• Centralne, zgodne z prawem i spełniające warunki audytów przechowywanie umów.
• Szybkie uzyskiwanie wszystkich istotnych informacji dotyczących umów.

• Automatyczne przypominienie o zbliżającym się końcu umowy. (Zarządzanie terminami).

• Usprawnienie funkcjonowania procedur.

• Zatwierdzanie za pomocą odpowiednich procesów decyzyjności.

• Podpisy elektroniczne.

• Mobilny dostęp do umów i procesów z nimi związanych.

• i wiele więcej…

Korzyści dla Twojej firmy:

• Centralne, zgodne z prawem

i spełniające warunki audytów

przechowywanie umów.
• Szybkie uzyskiwanie wszystkich
istotnych informacji dotyczących
umów.

• Automatyczne przypominienie

o zbliżającym się końcu umowy

(Zarządzanie terminami).

• Usprawnienie funkcjonowania

procedur.

• Zatwierdzanie za pomocą

odpowiednich procesów

decyzyjności.

• Podpisy elektroniczne.

• Mobilny dostęp do umów

i procesów z nimi związanych.

• i wiele więcej…

www.itupservice.pl
info@itupservice.pl
tel. 791 187 669

IT Up logo kwadrat

© 2020 IT Up Service Sp. z o. o.

IT Up Service Sp. z o.o.

al. W. Korfantego 125a
40-156 Katowice
KRS: 0000805160
NIP: 9542807985