Skanowanie i klasyfikacja

Klasyfikacja dokumentów z automatyczną ekstrakcją danych – moduł wsadowy d.capture działa jako uzupełnienie platformy d.3ecm i zapewnia, między innymi, automatyczne
przetwarzanie i optymalne łączenie dokumentów cyfrowych i papierowych.
Państwa dokumenty są automatycznie klasyfikowane i dodatkowo sprawdzane podczas przetwarzania. Moduł wsadowy d.capture uczy się samodzielnie podczas procesu skanowania, jest zatem w stanie bardzo precyzyjnie przyporządkować nowe dokumenty do właściwych typów czy rodzajów i dopasować do odpowiednich procesów.

Korzyści dla Twojej firmy:

• Identyfikacja i klasyfikacja form strukturalnych (formularzy), półstrukturalnych (faktur) i niestrukturalnych.
• Łatwe i szybkie wyszukiwanie dokumentów dzięki automatycznemu pełnotekstowemu indeksowaniu.

• Przyspieszenie procesu poprzez automatyczną rejestrację i przesyłanie do właściwego działu.

• Mała podatność na błędy.

• Automatyczna optymalizacja szybkości rozpoznawania w tle.

• Automatyczne przesyłanie dokumentów do dalszego procedowania.

• i wiele więcej…

Korzyści dla Twojej firmy:

• Identyfikacja i klasyfikacja form

strukturalnych (formularzy),

półstrukturalnych (faktur)

i niestrukturalnych.
• Łatwe i szybkie wyszukiwanie
dokumentów dzięki
automatycznemu
pełnotekstowemu
indeksowaniu.

• Przyspieszenie procesu poprzez

automatyczną rejestrację i

przesyłanie do właściwego działu.

• Mała podatność na błędy.

• Automatyczna optymalizacja

szybkości rozpoznawania w tle.

• Automatyczne przesyłanie

dokumentów do dalszego

procedowania.

• i wiele więcej…

www.itupservice.pl
info@itupservice.pl
tel. 791 187 669

IT Up logo kwadrat

© 2020 IT Up Service Sp. z o. o.

IT Up Service Sp. z o.o.

al. W. Korfantego 125a
40-156 Katowice
KRS: 0000805160
NIP: 9542807985